Mahalle Meclisi’nden Sonra Oluşturulan Komisyonlar

Mahalle Meclisi‘nin açılışından sonra ilk işimiz Kadıköy Belediye Başkanı‘ndan randevu almak ve Mahalle Meclis Temsilcileri‘nden bir heyetle ziyaret yapmak olmuştu. Mahallemizin tüm ihtiyaçları ve sorunları yazılı olarak bir dosyada kendisine iletilmişti.

Mahalle Meclisi’nin ikinci toplantısında Mahalle Meclisi’nin 3 ayda bir toplanması yeterli olmadığından komisyonlar kurulması ve bu komisyonların ayda en az bir kez toplanması önerisi getirilmiş ve katılımcıların hangi komisyonların olması gerektiği ile ilgili görüşleri alınmış, kimlerin hangi komisyonlarda çalışabileceği sorulmuş ve belirlenmişti:

Trafik Komisyonu, Engelli Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu, Alt Yapı ve Yetkili Kurumlar İle İletişim Komisyonu ilk kurulan komisyonlar olmuştu. Komisyonlar, Sokak Toplantıları’nda belirlenen mahalle sakinlerinden iletilen talep ve şikayetlere göre şekillenmekte idi…

En büyük sıkıntı trafik, ulaşım ile ilgili olduğundan ilk dönem en yoğun çalışan komisyon Trafik Komisyonu olmuş, aynı zamanda Sosyal İşler Komisyonu, Engelli Komisyonu ve Alt Yapı Komisyonları ile de sıkıntıları gidermek yönünde çalışmalar yapılmıştı.

Ardından yine mahallemizin ihtiyaçları ve mahalle sakinlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Kadın Komisyonu, Çocuk Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Afet Yönetimi Komisyonu, Yerel Yönetimler Komisyonu gibi komisyonlar da kurulmuştu. Komisyonların en az üç, en fazla beş kişiden oluşması; ayda en az bir kez ve ihtiyaca göre komisyon kararına göre toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. Mahalle Meclis Toplantıları’na esnaf,milletvekilleri, meclis üyeleri, ilçe ve büyükşehir belediye temsilcileri ve STK temsilcilerinin de katılmaları sağlanmıştı.

2015 Twitter, Instagram ve 2016 yılında WhatsApp uygulamaları kullanılmaya başlandığında, Mahalle Meclisi için WhatsApp Grubu kurulmuş ve sosyal medya da kullanılmaya başlanmıştı. WhatsApp Grubu’nda bilgilendirme ve duyurular yanında, sorunların tartışılması ve ortak çözüm önerileri üretilmesi için yönlendirmeler yapılıyordu.

Özellikle büyük sorunlarda Trafik-Ulaşım, Anadolu Lisesi talebi, Aile Sağlık Merkezi talebi gibi konularda toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda WhatsApp Grubu kullanılarak çalışmalar yürütülmüştü.

İmza kampanyası yapmak için karar alınmış, yetkili kurumlara bilgi verilip talep yeniden yeniden gündeme getirilmiş, kademe kademe arttırılarak en üst kuruma kadar şikayetler iletilmiş ve bunun meclis üyeleri tarafından da yapılması sağlanmıştı. Yazışmaların ardından yetkililerden randevu istemek ve komisyon üyeleri ile ziyaret etmek ardından onları mahalleye davet etmek ve sorunun yerinde görülmesini sağlamak gibi yöntemlerle sonuca gidilmişti. Çözülemeyen sorunlarda bu yöntem izlenerek başarı sağlamıştı.

Komisyonlar oluşturulduğunda öncelikle ilk olarak sosyal işler komisyonu ile mahallenin bir numaralı sorunu trafik, otopark ve ulaşım olduğundan öncelikle en aktif olarak çalışan ve toplanan Trafik Komisyonu olmuştu. Trafik Komisyonu mahallede rahatlatıcı uygulamaları hayata geçirdi. Park yasağı uygulaması ya da tek yönün çift yöne dönmesi sağlandıktan sonra da uygulamadan kaynaklı sorunların yerinde belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılıp kabul edilmesi için bizzat o sokakta oturan mahalle meclis üyeleri alanda çalışmıştı. Mahalle Meclis Üyeleri’nin alandaki katkıları uygulamanın yerleşmesine katkı sağlamıştı.

Sokak Toplantılarında Gündeme Gelen Diğer Konular ve Çözümleri

Yine Sokak Toplantıları’nda gündeme gelen konulardan biri de mahallede emekli nüfusunun fazla oluşu ve evden çıktıklarında gidecek yer bulamayışlarıydı. Maddi imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle bir kahvede otursalar bile gün boyu içtikleri çayların maliyeti bile yük oluyordu. Bu konu gündeme gelmişti. Bunun için nasıl bir çözüm bulabiliriz diye başlayan fikir alışverişleri sonucunda çözüm önerisi olarak mahallede bir Emekli Lokali gibi toplanma, sosyalleşme yeri yapılması talebi gündeme geldi. Bunun için belediyeden yardım isteyebileceğimiz ve mahallemizde ASM (Aile Sağlık Merkezi) olarak kullanılan ancak boşaltılan alanda, bir kütüphane ve lokal yapılabilir mi belediye ile görüşmeye kara vermiştik. Bu talebi olgunlaştırıp belediyeye bildirip mahalle meclis üyemiz ile birlikte Belediye Başkanımızı ziyaret ederek talebi ilettik.

Belediye Başkanımız çok olumlu yaklaştı ve projeyi geliştirerek beklentimizin üstünde bir ilk olarak 65 yaş sosyal yaşam evini oluşturdu. Mahallemizde bir ilk olarak başlayan bu uygulama daha sonra başka yerlere de yapıldı. İçinde yine talebimiz üzerine bir kütüphane, okuma odası ve bilgisayar odası da olan, yaş almış mahalle sakinlerimizin sosyalleşmesini sağlayan, her imkanın ücretsiz sağlandığı, çay ikramının da yaptı. Ayrıca ücretsiz kuaför ve sağlık hizmeti ayrıca değişik hobi kursları vb imkanlarla donatılmış bir sosyal yaşam evi açıldı.

Kadıköy’de bir ilk olarak Sosyal Yaşam Evi kurulmuştu. Ve Sosyal Yaşam Evi, Mahalle Meclisimizin sokak toplantılarında gündeme gelen bir talep üzerine vücut bulmuştu. Sadece sokak toplantılarından çıkışıyla ve bizim mahallemizde uygulanışıyla değil, sonrasında diğer mahallelere model yapılışı ve yaygınlaşmasıyla da bizi gururlandırmıştı.

Geçen dönemki Belediye Başkanı Selami Öztürk, Sosyal Yaşam Evi’ni “65 yaş üstü emeklilerin, emeklilik sonrası arkadaşları ile dolu dolu zaman geçirmeleri için kurulan bu ev, ileri yaşlardaki büyüklerimize armağanımızdır” diyerek açmıştı…

Sosyal Yaşam Evi’nin açılışının birinci yılında Sahrayıcedit Mahallesi’nin Muhtarı olarak bana da, “Sokak toplantılarımızda mahalle sakinlerinden gelen talep sonucunda yapılan, açılan ve kullanım sırasında oluşan taleplere göre şekillenen Sosyal Yaşam Evi’nin yaygınlaştırılması ümidi ile tüm emeği geçenlere mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” demek kısmet olmuştu…

Engellilerin Sorunları

Sokak Toplantıları’nda yine gündeme gelen engelliler ve aileleri ile ilgili sorunların olduğu ve bu konuda da çalışma yapılması gerektiği konuları üzerine Engelsiz Komisyon oluşturuldu ve “Engelleri Aşalım Hayatı Paylaşalım” projesi hayata geçirildi. Bu proje kapsamında ailelerin birbirini tanıması ve paylaşımda bulunmaları için onlara özel toplantılar düzenlenmişti. İhtiyaç ve sorunları belirlenmiş, ilgili kurumlara iletilmiş ve farkılı platform ve toplantılarda dile getirilmişti. Yasal düzenlemenin yapılması gerekliliği yetkililere aktarılmış ve bazı konularda ilerleme kaydedilmişti.

Engelli araçlarının kullanımı ile ilgili sorunlar, ailelerin kaybı durumunda çocukların bakım altına alınması ile ilgili konular vb gündeme getirilmişti. Ortopedik engelliler için tekerlekli sandalyenin önemi üzerine mavi kapak kampanyası başlatıldı ve ilgili kurumlarla ortak çalışma yürütülerek kapakların tekerlekli sandalyeye dönüştürülmesine destek verildi. Mahallede ihtiyacı olan engelli vatandaşlara manuel ve akülü tekerlekli sandalyeler sağlanarak teslim edildi. İmkanlarımız doğrultusunda ihtiyacı olan farklı mahallelerdeki kişilere de destek sağlandı.

Toplu Taşıma ile İlgili Sorunlar

Toplu taşıma konusunda mağdur bir mahalle olduğumuz mahallemizde yaptığımız sokak toplantılarında gündeme gelen bir konu olmuştu. Özellikle sahile ve Bağdat Caddesi’ne toplu taşıma olmaması, mahalle sakinlerini sadece özel araç ve taksi ile ulaşıma zorluyordu. Bu sebeple mahallemizden ulaşım talebimiz olmuştu. Toplantılar, ziyaretler görüşmelerden sonuç alamayınca imza kampanyası yapıldı. 4000 imza toplandı ve ER1-ER2 otobüslerinin güzergahı değiştirilerek mahallemizden geçmesi sağlandı. (2 sene sonra İBB haber dahi vermeden maalesef yine güzergah değiştirerek mahalle sakinlerimizin yeniden mağduriyet yaşamasına neden oldu.Bu konuda girişimlerimiz ve çalışmalarımız yeni hat konulması şeklinde devam ediyor.

Trafik Komisyonu çalışmaları sonucunda, mahallede tek yön çift yön düzenlemeleri ile kontrolü, kavşak düzenlemesi ve göbek oluşturulması, trafik levhaları kaldırım olmayan yere kaldırım yapılması, Ankara Asfaltı üzerine park ve ışıklandırma vb sağlandı. Çok dik bir yokuş olan ve mahalle sakinlerinin sürekli mağdur olduklarını dile getirdikleri Cami Sokak’ta tek taraflı olarak basamaklandırılması sağlandı.

Trafik Komisyonu’nun harita üzerinde yaptığı uzun çalışmalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü ile yapılan uzun süreli toplantılar, bölgede yerinde ziyaretler ve görüşmeler sonucunda Atatürk Caddesi’nden Omca Sk’dan karşıya geçiş kapatıldı ve Omca Sokak çift yöne olarak düzenlendi. Bu düzenleme sonrasında Atatürk Caddesi birinci ve ikinci köprü girişinde hemen yaşanan trafik sorunu ortadan kalktı, çünkü usulsüz olarak sola dönmeye çalışan araçlar yüzünden ışıklarda takılı kalan araçlar oluyor ve caddeye daha girilmeden trafik oluşuyordu yine aynı şekilde Omca Sk evinin önünden geçen ve giriş olmadığı için Kireçhaneler ve Uçar Sk dolaşılarak evlerin giden sokak sakinlerinin doğrudan evlerine gidişi de sağlanmış oldu.

Bu kısa yazıda Mahalle Meclisi’nin kuruluşu ve çalıştırılışı sonucunda gerçekleştirdiğimiz birkaç projeden bahsetmiş oldum size. Gerçekleştirdiğimiz, devam ettiğimiz onlarca projemiz var. Sırası, yeri geldiğinde bunlara da tek tek değinerek bilgiler vereceğim. Mahalle Meclisi’ni kurduktan sonra, mahallemizin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmiştik. Bundan sonra konuyu anlatmak üzere küçük bur grupla ilgili makamları ziyaret etmek ve bilgilendirmek işlemlerini çözüm yolunda kullanıyorduk. Zaman ilerledikçe imza kampanyaları düzenleyerek farklı çözüm yolları kullanmaya da başladık…