Mahalle Meclisi, Sokak Temsilcileri bir araya getirilerek Muhtar tarafından oluşturulmuştur. Mahalledeki tüm sokaklar birer Sokak Temsilcisi ile temsil edilirler. Sahrayıcedit Mahalle Meclisi’ni Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı yönetir.

Mahalle Meclisi, mahallenin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, raporlanması, bu sorunlara çözüm üretilmesi, projeler üretilmesi ve mahallenin geliştirilmesi için kurulmuştur.

Mahallelilik bağlarının güçlendirilmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlanması, kişilerin birbirini tanıması ile güvenlik sorunlarının aşılması da hedeflenmiştir.

Mahalle Meclisi çalışmaları tamamen gönüllülük esasına dayanır ve zorlama yoktur.

Kişiler her ne kadar farklı parti, kurum vb temsilcisi olsalar bile bu kimlikleri geri planda tutulur ve mahalle meclisi hiçbir şekilde siyasi bir parti organı gibi çalışmaz.

Mahalle Meclisi, Muhtar‘ın daveti ile her zaman Mahalle Meclisi üyelerinin 2/3 talebi ile toplanır.

Mahalle Meclisi, her ayın son Cuma günü 17:00’da ayda bir olmak üzere olağan olarak toplanır.

Mahalle Meclis Toplantıları’nda Sokak Temsilcileri değişiklikleri, öneri ve talepler doğrultusunda Muhtar’ın onayı ile yapılabilir.

Sokak Temsilcileri, öncelikle kendi sokakları ile ilgili daha sonra çevre sokaklarla ilgili de belirledikleri sorun, talep ve/veya şikayetleri Muhtar’a ve Mahalle Meclisi’ne iletir.

Mahalle Meclisi’nce karar verilen talep ve önerilerle ilgili belediye/kurum ile koordinasyon ve bu işlerin takibi Muhtar tarafından yapılır.

Mahalle Meclis Toplantıları’nda, Mahalle Komisyonları kurulabilir ve çalışmalar bu komisyonlar aracılığı ile yapılır.

Komisyon Çalışmaları, Muhtara ve Mahalle Meclisi’ne sunulur.

Komisyonlar ihtiyaca göre Komisyon Sözcüsü ve Muhtar ile birlikte toplanır.

Tüm çalışmalar görsel ve yazılı olarak arşivlenir ve raporlanır.