Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun

ŞEHiR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN (1) Kanun Numarası: 4541 Kabul Tarihi: 10/4/1944 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 15/4/1944 Sayı: 5682 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 25 Sayfa: 227 Bu Kanun ile ilgili tüzük için,...

Belediye Kanunu

BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası: 5393 Kabul Tarihi: 3/7/2005 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı: 25874 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin...

Köy Kanunu

KÖY KANUNU (1) Kanun Numarası: 442 Kabul Tarihi: 18/3/1924 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 7/4/1924 Sayı : 68 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt : 5 Sayfa : 336 BİRİNCİ FASIL Madde 1 – Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında...